Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server

Våra samarbetspartners

Vi vill vara den samlande kraften för våra kunder. Vi har förhandlat och slutit avtal med Sveriges bästa leverantörer för att kunna erbjuda bästa möjliga villkor. Inköpsavtalen är inriktade på att ge enklare, lönsammare och säkrare inköp till våra kunder.

De leverantörer vi väljer att samarbeta med uppskattar och vinner även de på samarbetet. Vi bidrar med vår unika trovärdighet hos kundmålgruppen och kan effektivt marknadsföra deras företag.

Vi har samarbetsavtal med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) samt några av de största organisations- och intressemedlemmarna inom LRF. Detta ger oss en unik position inom det gröna näringslivet. Genom de här samarbetena har vi ett unikt nätverk och kännedom om företagen inom de gröna näringarna. Vi kan med säkerhet säga att vi når ut bättre och effektivare än leverantörerna mot denna målgrupp.
 
För att ständigt förbättra samarbetet med våra leverantörsföretag arbetar vi i dedikerade affärsteam. Teamen arbetar ständigt med marknadsföring och affärsutveckling för att avtalade rabatter och förhandlade villkor ska fungera väl och användas av våra kunder. 

Några av våra samarbetspartners

Vill ditt företag inleda ett samarbete

Vi utvärderar och utökar ständigt vårt utbud av samarbetspartners. Hör av er om ni tror att vi skulle kunna göra bättre affärer tillsammans