Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server

Hållbarhet och grön näring

Hållbara affärer, vi förhandlar även för miljön

Hållbarhet är och har alltid varit en central del av vårt arbete. Vår verksamhet går ut på att stärka företag som arbetar inom de gröna näringarna. Vi är övertygade om att livskraftiga företag inom jord och skogsbruk är en förutsättning för ett hållbart Sverige. 

Starka jordbruksföretag behövs för att trygga en hållbar livsmedelsförsörjning i Sverige. Och det blir allt viktigare att skogsindustrin bidrar med förnyelsebara produkter och energilösningar. Vi tror också att det bara är lönsamma företag i den gröna näringen som kommer ha kraften att ta steg mot mer resurseffektiva produktionssätt som gynnar klimat och miljö.

Uppförandekod
Vi har en utarbetad uppförandekod för våra samarbetspartners, där en hållbarhetsbedömning ingår. Vår hållbarhetsbedömning och vår uppförandekod riktar in sig på ett brett spektra av hållbarhet; social, ekonomisk likväl som miljömässig hållbarhet. 

Genom regelbundna hållbarhetsgenomgångar med utvalda samarbetspartners följer vi upp deras arbete och ger stöd för att främja hållbarhet även löpande.

De krav vi ställer på våra samarbetspartners ställer vi naturligtvis även på oss själva. Vi anstränger oss för att alltid ha en levande diskussion om hur vi kan bibehålla och utveckla ett hållbart arbetssätt.

Leverantörsuppförandekod

Ett etiskt, socialt och miljömässigt agerande integrerat i affärsstrategin

Läs mer