Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server
Timeour error, couldn't connect to server

Historien om LRF Samköp

För nästan 50 år sedan föddes idén om att gå ihop och spara pengar tillsammans. LRF Samköp grundades och vi har sedan dess samlat köpkraften från Sveriges gröna näringar i fördelaktiga inköpsavtal för de gröna näringarna.

Vi på LRF Samköp kan kommunicera med trovärdighet till en stor etablerad målgrupp inom de gröna näringarna. Den kommunikationen är till nytta för de samarbetspartners som vi arbetar med. Den ömsesidiga nyttan gör att LRF Samköp kan finansiera verksamheten genom marknadsföringsavgifter från våra samarbeten.

Den vinst som genereras går till vår ägare Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. LRF arbetar med att stärka landsbygden och det gröna näringslivet. När ni gör affärer med oss bidrar ni därmed till att LRF kan agera med större kraft i frågor som påverkar de som bor och arbetar på landsbygden.

LRF Samköp växer

LRF Samköp har vuxit betydligt vartefter åren gått. Under namnet LRF Samköp hjälper vi företag med större inköpsvolymer med deras inköp. Sedan 2015 har vi samlat och förhandlat även för de mindre företagen som saknar egen inköpsorganisation. Till en början bestod dessa kunder i huvudsak av LRF-medlemmar.

Böndernas egna elbolag

2018 startade vi eget elbolag, Bondens el. Elbranschen är svårgenomtränglig och många små företag och privatpersoner fastnar i dyra elkontrakt. Idén med Bondens el är att skapa ett tryggt och prisvärt alternativ. Bondens el ska vara ett schysst elbolag som erbjuder låga priser och transparenta avtalsmodeller.

MTK Hankinnat startas upp

2020 startade vi ett dotterbolag tillsammans med MTK (Finlands centralförbund för lant- och skogsbruksproducenter) i Finland. Tanken med MTK Hankinnat är att även erbjuda skogsägare och lantbrukare i Finland fördelaktiga inköpsavtal. 

Samköpsrabatter lanseras

År 2023 lanserade vi Samköpsrabatter, en tjänst som har ambitionen att samla de mindre företagen inom hela det gröna näringslivet. Idag har vi cirka 90 000 kundföretag kopplade till vår tjänst. Majoriteten av företagen är enmans- eller fåmansföretag inom de gröna näringarna. Genom färdigförhandlade avtal underlättar vi deras inköp och gör dem mer lönsamma och trygga. Dessutom kan vi med en större och växande kundbas ansluten till vår tjänst förhandla fram ännu bättre avtal med våra samarbetspartners. Målet är att alla företagen inom de gröna näringslivet ska nå bättre ekonomisk hållbarhet.

Mer om LRF Samköp

Hållbarhet

Hållbara affärer, vi förhandlar även för miljön

Läs mer

Våra varumärken

LRF Samköp verkar och agerar under flera varumärken

Läs mer

Aktuellt

Aktuellt från LRF Samköp och våra varumärken

Läs mer